Maatschappelijk vastgoed verduurzamen met sedumdaken

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Iedereen moet aan de slag met duurzaamheid en vergroening. Volgens het klimaatakkoord moeten we in 2030 tot 49% minder CO2 uitstoten t.o.v. 1990. Vaak worden woning- en pandeigenaren gevraagd om investeringen te doen om hun panden en woningen te verduurzamen. Daar zijn ze allemaal druk mee bezig, maar er moeten nog flinke stappen worden gezet.

Echter is er ook een belangrijke taak weggelegd voor maatschappelijk vastgoed. Hoe kunnen we vanuit Sedumdak-online ondersteunen om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen m.b.t. de energietransititie en klimaatadaptatie.

Wat is maatschappelijk vastgoed?

Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam voor gebouwen en panden met een publieke functie. Volgens het RVO omvat dit de volgende gebieden: zorggebouwen, sportaccommodaties, onderwijsgebouwen, monumenten & musea en Gemeentelijk vastgoed.

Vanuit het RVO worden de eigenaar van het maatschappelijke vastgoed ondersteund en geadviseerd m.b.t. het thema duurzaamheid. Wij willen graag adviseren wat de mogelijkheden zijn voor sedumdaken en groene daken op maatschappelijk vastgoed.

Zorggebouwen met sedumdak

Bij zorggebouwen wordt er onderscheid gemaakt tussen gebouwen waar zorg voor de langere termijn wordt verleend (care gebouwen) en gebouwen waar korte zorg wordt verleend (cure). Voorbeelden van care zorginstellingen zijn revalidatiecentra en ziekenhuizen. Tandarts- huisarts- en fysiotherapiepraktijken zijn voorbeelden van cure gebouwen.

Uit een onderzoek is gebleken dat het zicht van patiënten op groen (dus ook een groendak) een positief effect kan hebben op de zorg. Het kan leiden tot een vermindering van het gebruik van pijnstillers tot wel 30%. Daarnaast bleek uit hetzelfde onderzoek dat patiënten met uitzicht op groen een dag korter in het ziekenhuis verbleven. Een groendak is dan ook een erg functionele oplossing.

Bij veel van deze zorggebouwen zijn er volop mogelijkheden voor het aanleggen van een sedumdak en vaak ook nog in combinatie met zonnepanelen. Onderstaand een voorbeeld van een ziekenhuis met een sedumdak. Het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam heeft 3000 m2 aan daktuin aangelegd.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam met sedumdak

Sportaccommodaties met sedumdak

Bij veel sportaccommodaties wordt er veel stroom verbruikt. De potentie om hier aan de slag te gaan met energiebesparing en klimaatadaptatie is dan ook erg interessant. Steeds meer sportclubs zijn zich hiervan bewust en gaan aan de slag met verduurzaming. Vanuit de overheid wordt dit gestimuleerd middels de BOSA (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Dit is een subsidie voor de bouw- en onderhoudskosten voor duurzame accommodaties.

Daarnaast worden activiteiten die gericht zijn op onder andere energiebesparing en klimaataanpassing ook nog eens gesubsidieerd. Dit maakt het dan ook interessant voor dit type maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Onderstaand een mooi voorbeeld van een sedumdak met zonnepanelen .

Sportcomplex met groendak met zonnepanelen

Onderwijsgebouwen met sedumdak

In Nederland en de gehele Benelux kennen we natuurlijk veel onderwijs gebouwen. Ook voor scholen van welk leerniveau dan ook is het belangrijk om mee te gaan met het thema duurzaamheid. Scholen kunnen het thema duurzaamheid op een leuke en interessante manier verwerken in hun lesmateriaal en hier ligt ook een verantwoordelijkheid.

Op die manier krijgen leerlingen en studenten het vroegtijdig mee en zijn ze zich bewuster van het feit dat we met elkaar de wereld gezond moeten houden. Een zichtbaar groendak met zonnepanelen is een perfecte manier om in te haken op de energietransitie en de klimaatadaptatie. Sedumdak-online helpt onderwijsinstellingen ook met het creëren van lesmateriaal omtrent deze thema’s.

Sedumdak op onderwijsinstelling

Monumenten & musea met sedumdak

Monumenten worden in Nederland opgedeeld in rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Het zijn vaak gebouwen die al tientallen tot honderden jaren bestaan waardoor ze wat meer aandacht nodig hebben om verduurzaamd te worden. Ook musea zijn regelmatig gevestigd in monumentale panden waarbij het binnenklimaat voor de kunststukken erg belangrijk is.

Voor zowel monumenten als musea is het noodzakelijk om mee te gaan met de tijd. Dat betekent dat ook op deze panden zonnepanelen en sedumdaken geplaatst moeten worden. Onderstaand een mooi voorbeeld van een project van KLOMP+ waarbij het schuine dak van een monumentaal schoolpand voorzien is van een sedumdak. Het is het grootste schuine dak in Europa dat voorzien is van een sedumdak.

Monumenten & musea met sedumdak

Gemeentelijk vastgoed met sedumdak

De Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie met hun vastgoed. Daarom is het belangrijk dat ook het Gemeentelijk vastgoed verduurzaamd wordt. In de praktijk is hier nog veel winst te behalen. Hierbij kun je denken aan de gemeentehuizen, scholen, sportcentra, maatschappelijk en sociale werkplaatsen etc.

Het Gemeentelijke vastgoed kan een goede stimulans zijn voor bedrijven en bewoners om ook aan de slag te gaan met het thema energietransitie en Klimaaatadaptatie. Als het vastgoed zichtbaar wordt verduurzaamd is dat een goed uithangbord.

De Gemeente Tilburg is een goed voorbeeld. Bij de realisatie van het nieuwe stadskantoor lieten ze een sedumdak aanleggen, zie onderstaande afbeelding.

Sedumdak op stadskantoor Tilburg

Subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Vanuit de overheid worden er verschillende stimuleringen gegeven voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. Voor een goed overzicht verwijzen wij je graag door naar het overzicht van het RVO via deze link. Bij iedere maatregelen bestaan er wel stimuleringsregelingen zoals subsidie of investeringsvoordelen.

Zelf aan de slag met een sedumdak of groendak op maatschappelijk vastgoed?

Ben je van plan om in een project voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed ook een sedumdak mee te nemen? Wellicht een sedumdak met zonnepanelen? Neem dan contact met ons op, zodat onze specialisten de mogelijkheden kunnen bespreken en een offerte kunnen maken voor het project.